Titeren

Door het titeren van pups/volwassen honden probeer je met zo weinig mogelijk vaccinatie een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dat betekent niet dat ik tegen vaccineren ben, integendeel. Maar zolang een dier nog beschermd is, zal een vaccinatie niets doen dus waarom zou je een dier daar dan onnodig mee belasten? Door een paar druppeltjes bloed af te nemen kan er een zogenaamde TiterTest worden uitgevoerd en wanneer deze (nog)  positief is, hoeft er (nog) niet gevaccineerd te worden. Volwassen dieren die beschermd zijn, hoeven pas over 3 jaar weer opnieuw getiterd te worden. Dit wordt allemaal in het dierenpaspoort genoteerd. Bij pups werkt die nog even iets anders dan bij volwassen dieren. Pups krijgen van de moeder tijdelijke bescherming mee. Deze verdwijnt geleidelijk maar niemand weet wanneer dit is. Echter, zolang die tijdelijke bescherming er is, zal een vaccinatie nog niet aanslaan. Door te titeren kun je dit dus ‘volgen’ en daardoor op het juiste moment te vaccineren. Bobby en Bam Bam hebben we de eerste vaccinaties gehad en zijn in 2012 voor het laatst gevaccineerd. Vanaf dat moment hebben ze nog steeds geen vaccinatie meer nodig gehad.
Bubbles is als pup getiterd en heeft (samen met alle nestgenootjes) pas op 14 weken gevaccineerd. Dat is tot op heden ook haar enige DHP vaccinatie geweest. In maart 2021 zijn ze alle 3 weer getiterd en wederom allemaal voor 3 jaar afgetekend. Dus in 2024 hoeven zij pas opnieuw getiterd te worden.

Ik was de eerste Schapendoesfokker die de pups ging titeren en ik heb heel veel over me heen gekregen. Nu titeren heel veel schapendoesfokkers al hun pups in het nest……… 😉

In 2017 heb ik samen met een vriendin een facebookgroep opgericht voor onze vrienden en bekenden. Dit is gigantisch uit de hand gelopen want inmiddels zijn er al 22.000 leden en is de groep niet alleen voor diereneigenaren maar ook voor dierenartsen en para-veterinairen een groot kenniscentrum geworden.

Dus voor meer informatie verwijs ik iedereen naar de facebookgroep Alles over Titeren. Hier komen zoveel voorbeelden en vragen voorbij dat het vanzelf duidelijk wordt. Ook op de pagina van de distributeur van de RapidSTATUS TiterTest is enorm veel informatie te vinden dus zeker de moeite waard om daar eens te gaan kijken.