gPRA onderzoek

Bubbles is niet (zelf) getest op gPRA. Door het stelselmatig testen van de ouderdieren is deze vervelende aandoening onder controle gekomen. Daarom gaan ze het testen iets versoepelen. Dit houdt in dat geboren honden na 01.06.2014 niet hoeven te testen wanneer beide ouders getest en vrij zijn bevonden van gPRA.

Bubbles valt dus in deze doelgroep omdat moeder Bam Bam en vader Bram allebei getest en gPRA-vrij zijn.

Toelichting:

Om op de lijst ‘Free due to birth’ geplaatst te worden moet de Schapendoes een nakomeling zijn van bewezen gPRA vrije ouderdieren.

Dit betekent dat:

– de beide ouderdieren via de directe gentest voor gPRA bewezen vrij zijn van PRA (++ of N/N ). Alleen testen van Bochum of Biofocus kunnen worden geaccepteerd.

– dat middels DNA afstammingsprofielen van ouderdieren en nakomeling vast staat dat de ouderdieren de ouderdieren zijn.

Sinds er met DNA afstammingsprofielen gewerkt wordt, staat er op de NHSB-stamboom van de nakomelingen: ‘Vader en moeder geverifieerd door middel van DNA’

  1. De Raad van Beheer heeft de bewezen afstamming onderzocht en gecheckt. Dubbele checks vanuit de VNS/Doesdata is onnodig.
  2. De lijst met gPRA uitslagen wordt periodiek door Biofocus verstrekt. Deze uitslagen worden verwerkt in DD. Ouderdieren zijn ten tijde van een nest minimaal 2 jaar oud, en worden voor een eerste dekking getest. De gegevens van van de ouderdieren zijn op het moment dat een nakomeling zich meldt voor de ‘Free due to birth’ lijst verwerkt in DD*.

Op dit moment betreft het één generatie. Dat houdt in dat Bloopers (van Bubbles & Teun) wel weer getest moet worden. Een eventuele nakomeling t.z.t. van Bloopers kan dan wel weer op de lijst geplaatst worden wanneer beide ouderdieren vrij zijn.
Hopelijk is het zo enigszins begrijpelijk uitgelegd en anders ben ik uiteraard altijd bereid e.e.a. nader uit te leggen c.q. toe te lichten.